NYT

Den 1.april ændrede klinikken sig fra at hedde Lægerne Rådhusstræde til at hedde Familielægerne Langmack og Tinggaard. 

Klinikken er nu opdelt i 2 klinikker, Familielægerne ved Marianne Langmack og Familielægerne ved Hans Tinggaard. 

Hver klinik har sin egen læge og sygeplejerske og patienterne er tilknyttet enten den ene eller anden klinik.